top of page

Medicinsk akupunktur

Acupuncture Session

Medicinsk akupunktur

Västerländsk, medicinsk akupunktur definieras som en terapeutisk åtgärd och utförs av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård. Metoden har utvecklats från den kinesiska akupunkturen men använder nutida kunskap från anatomi, fysiologi och patologi såväl som principerna från evidensbaserad medicin. Vid medicinsk akupunktur införs mycket tunna nålar i kroppen och behandlingsmetoden har god effekt på såväl akuta smärttillstånd exempelvis muskelsmärta och huvudvärk, som smärttillstånd av en mer kronisk karaktär exempelvis fibromyalgi och whiplashskada. Medicinsk akupunktur kan även ge en avslappnande effekt och är därför användbart vid exempelvis stress och spänning i kroppen. 

Godkänt av socialstyrelsen

Medicinsk akupunktur är en vidareutbildning på Karolinska Institutet och behandlingen på kliniken utförs av legitimerad vårdgivare. 

 

bottom of page