top of page

Dry Needling

Acupuncture Session

Dry Needling

Dry Needling utförs med tunna akupunkturnålar och används för att få spända muskler att slappna av och därigenom släppa på lokala kramper. Genom att upprepat föra akupunkturnålen upp och ned i det lokalt spända området uppkommer muskelsammandragningar, s.k. twitchar. När muskeln slutar att svara med dessa twitchar tas nålen ut och behandlingen är klar.

 

Sterila engångsnålar

Vid dry needling används endast sterila engångsnålar.

 

På våran klinik utförs denna behandling av Leg. kiropraktor Margot. Behandlingen sker i samråd mellan terapeut och patient.

bottom of page