top of page

Kiropraktor

2018-06-06-FotografSusannAlmandin-Eskils

Vad behandlar en kiropraktor?
• Ryggvärk och ryggskott

• Nackvärk och nackspärr

• Idrottsskador

• Bröstryggsmärta

• Axel- och skulderbesvär

• Bäcken och ljumskbesvär

• Knäsmärta

• Fotledsbesvär

• Handled- och armbågsbesvär

• Huvudvärk

• Domningar och stickningar

Vad är en kiropraktisk justering?


En kiropraktisk justering, även kallat HVLA-manipulation är en specifik rörelse med kontrollerad hastighet, rörelse och kraft riktad mot en utvald led. Syftet är att återställa rörligheten i den utvalda leden vilket resulterar i förändrat rörelsemönster och minskad smärta.

Vad är det som knakar?


Ibland "knakar" det vid en kiropraktor behandling. Ljudet beror på en tryckförändring inuti leden vilket kan uppstå då ledytorna separerar från varandra. Fenomenet kallas kavitation och är helt ofarligt.

Gör det ont att få behandling hos kiropraktor?


Nej, det är sällsynt att en behandling är smärtsam. 
Tvärtom upplever patienten ofta smärtlindring och ökad rörlighet direkt efter avslutad behandling.

Vad är en kiropraktor?

En kiropraktor är specialiserad på att behandla smärttillstånd som orsakats av störningar i leder, muskler och nervsystem. Nacke och ryggsmärta är vanliga sökorsaker. Ett besök hos kiropraktor omfattar diagnostik i form av grundläggande undersökning, behandling, rehabilitering samt förebyggande åtgärder. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är HVLA-manipulation (kiropraktisk justering) vilket kombineras med andra behandlingsmetoder alltefter patientens behov. 

Idrottsmedicin 

Våran kiropraktor är vidareutbildade inom idrottsmedicin och har under de senaste åren jobbat med motion- och elitidrottsrelaterade besvär. Utöver kliniskt arbete finns erfarenhet som idrottskiropraktor inom främst fotboll och friidrott. 

2018-06-06-FotografSusannAlmandin-Eskils
bottom of page