top of page

Stötvågsbehandling

2018-06-06-FotografSusannAlmandin-Eskils

Stötvågsbehandling
Stötvågsbehanding utförs på våran klinik av Leg. Kiropraktor. Vid besöket undersöker och bedömer kiropraktorn smärttillståndet och om stötvåg är bästa behandlingsmetod utförs vanligen en behandlingsserie på ca 4-7 behandlingar.

God evidens
Stötvågsbehandling har goda behandlingsresultat för långdragna sen- och muskelbesvär så som hälsporre, hälseneinflammation, golfarmbåge, tennisarmbåge, senskador i axeln mm. Med tryck och frekvens behandlas området med tryckvågsluft vilket skapar ökad blodcirkulation och högre ämnesomsättning i syfte att påskynda läkningsprocessen.

 

bottom of page