top of page

Symptom & Besvär

Huvud och nacke

 

Spänningshuvudvärk
Spänningshuvudvärk är vanligt förekommande och behandlas med goda resultat av kiropraktor.. Huvudvärk kan bland annat uppstå på grund av spänningar och dysfunktioner i nacke eller käkled. Andra orsaker kan vara långvarig stress eller felaktig belastning av muskler i nacke eller bröstrygg. Ofta beskrivs besvären som värk i pannan eller bakhuvud, smärta bakom ögonen eller som ett molande band runt huvudet.  

Nackspärr/Nacksmärta
Stelhet och smärta i nacken kan uppstå akut eller vara av kronisk karaktär. Vid akut nackspärr uppstår kramp i nackmusklerna vilket skapar stelhet och smärta. Vid nackspärr är det svårt att vrida på huvudet. 

Axel och skuldra

 

Impingment
Impingment, även kallat inklämningssmärta, uppstår då en muskelsena kläms ihop i axelleden. Att lyfta armarna ovanför axelhöjd skapar smärta eftersom det minskar utrymmet i axelleden. 

Smärta mellan skulderbladen
Trötthet, spänningar och stelhet mellan skulderbladen. Besvären kan t.ex. uppkomma på grund av statiskt arbete eller bristfällig hållning. Detta kan i sin tur orsaka spända muskler och inskränkt rörlighet. Besvären kan vara lokaliserade på ena eller båda sidor av ryggraden. Ibland upplever patienten smärta eller svårighet att ta djupa andetag. Vanligt vid kontorsarbete, statiska arbeten och styrketräning.

2018-06-06-FotografSusannAlmandin-Eskils

Armbåge och hand

 

Tennisarmbåge 

Överbelastning i musklernas senfäste på utsidan av armbågen. Vanligt vid kontorsjobb, trädgårdsarbete, hantverksarbete, målning samt i racketsport. Behandlas framgångsrikt med stötvågsbehandling i kombination med rehab.

Golfarmbåge

Överbelastning i musklernas senfäste på insidan av armbågen. Vanligt vid exempelvis trädgårdsarbete, golf och överdriven användning av greppfunktionen i handen. Kan även uppstå av upprepade vridmoment. Behandlas framgångsrikt med stötvågsbehandling i kombination med rehab.

Musarm
Överbelastning i musklernas senfäste på utsidan/ovansidan av armbågen. Musarmbåge är en annan benämning för tennisarmbåge/lateral epicondyalgi. Orsakas av muskelöveransträngning och vanligt vid kontorsarbete, målning eller annat monotont arbete. 

 

Rygg och bål

 

Ont i ländryggen
Smärta i ländryggen, även kallat lumbago, är en vanlig sökorsak. Börjar ofta med en svag, gradvis ökande värk och trötthetskänsla i ryggslutet. Smärtan kan vara diffus och breda ut sig över säte, höft och lår. Ibland beskriver patienten smärta som ett band över ländryggen. I andra fall upplevs en punktsmärta på ena sidan av ländryggen. Lumbago (ont i ländryggen) kan uppkomma akut och kallas då ryggskott. 

Ryggskott
När ländryggssmärtan debuterar akut kallas det ryggskott. Ryggskott är huggande smärta i ländryggen i kombination med kraftig rörelseinskränkning. Vid ryggskott upplevs svårigheter att böja sig framåt, t.ex. svårt att ta på sig strumpor. Det är även svårt att ställa sig upp och räta upp ryggen efter en stunds sittande samt att vända sig om i sängen. Ryggskott är ofarligt men smärtsamt. Den mest akuta smärtan släpper vanligtvis relativt fort efter behandling. Boka tid för behandling hos kiropraktor så snart som möjligt.

Låsningar i ryggen
Låsningar kan uppstå då ryggraden belastas hårt eller felaktigt vid till exempel lyft. En låsning är att en led har nedsatt rörelseförmåga ofta i kombination av kramp i närliggande muskulatur. En låsning kan uppstå akut eller uppkomma under en längre tid, t.ex. på grund av stress och dålig rörlighet. Boka tid hos kiropraktor för behandling.

Diskbråck
Mellan kotorna i ryggraden finns diskar. Om en disk går sönder och läcker ut mot ryggradens nerver kallas detta diskbråck. Diskbråck drabbar oftast ländrygg eller nacke och kan ge olika symtom beroende på vilken nivå i ryggen som disken gått sönder. Typiska symtom är utstrålande smärta i arm eller ben, känselbortfall och svaghet i specifika muskler. Vid misstanke om diskbråck hänvisas patienten vidare för utredning.

Ischias
Ischiasnerven utgår från nedre delen av ryggen och löper ner till foten. Om nerven utsätts för tryck skapar det en utstrålande smärta i  benet. Nerven kan utsättas för tryck från bland annat sätesmuskulatur vilket kan skapa utstrålande smärta i baksida lår. Om det muskulära är främsta orsaken till ischiasbesvären behandlas detta med goda resultat av kiropraktor. Nerven kan även utsättas för tryck från ett diskbråck vilket skapar smärta och utstrålning i benet och foten. Vid misstanke om diskbråck hänvisas patienten vidare för utredning. 

2018-06-06-FotografSusannAlmandin-Eskils
2018-06-06-FotografSusannAlmandin-Eskils

Säte, höft och lår

 

Muskelbristning
När en muskel belastas för hårt eller vid en plötslig rörelse kan muskeln brista. Detta kallas muskelbristning och innebär att muskelfibrer har skadats eller gått av. God prognos vid behandling och rehabilitering.

Ljumsksmärta
Ljumsksmärta kan uppkomma av flera anledningar. Smärtan kan bland annat uppkomma av överbelastning, seninflammationer, artros eller inklämning. Vid ljumsksmärta hos ex. idrottare är överbelastning en vanlig orsak. Behandling och rehabilitering i kombination med rörelseanalys ger bra resultat. Vid långvariga ljumskbesvär kan orsaken vara mer komplex och undersökningen är viktig för att ställa rätt diagnos.

Trochanterit
Trochanterit är smärta över höften. Smärtan upplevs oftast värst då den drabbade ligger på sidan, promenerar eller vid gång i t.ex. trappor. Orsaken är oftast överbelastning eller monotona rörelser som leder till en inflammation i områden runt höftleden. Stötvågsbehandling är ett effektivt sätt att behandla trochanterit. Kan behandlas med stötvågsbehandling och rehabilitering.

Bristning baksida lår
En bristning upplevs ofta som ett hugg i baksida lår under aktivitet. Bristfällig uppvärmningen, stelhet i baksida lår, utmattad muskel samt kyla ökar risken för muskelbristning. Bristning kan även uppstå vid för hård stretchning. 

Knä, vad och fot

 

Fotledsstukning
En fotledsstukning kan orsaka att ett eller flera ligament i foten blir skadade. Vid en fotledsstukning blir ligamenten uttöjda och en instabilitet i fotleden infinner sig. Vid mycket kraftiga stukningar kan ligament i foten gå av. En stukad fot behandlas akut med tryckförband och högläge. Det är viktigt att rehabilitera en fotledsstukning eftersom risken för återfall annars är stor.

Ont i hälsena
Hälsenesmärta kan uppstå akut eller på grund av en längre tids överbelastning av hälsenan. Orsaker kan vara ökad träningsmängd, enformig belastning, hårt underlag. Symtom är morgonstelhet, tryckömhet och svullnad över senan. Kan behandlas med stötvågsbehandling och rehabilitering.


Benhinnebesvär
Benhinnebesvär är smärta på insidan eller framsidan av underbenet. Vanligaste gruppen som drabbas är motion- och idrottsaktiva där löpning, hopp eller träning på hårt underlag utförs. Med hjälp av behandling och träningsrådgivning är prognosen god.

Hälsporre/Plantarfascialgi/Plantarfasciit
Överbelastningsskada i fotens senplatta under foten. Smärtan är lokaliserad till under hälbenet. Gör ont under hälen vid gång och då du står. Gör oftast mest ont på morgonen och kan vara svårt att gå på hälen på grund av smärtan. Kan behandlas med stötvågsbehandling och rehabilitering.

Detta är ett urval av de smärttillstånd vi behandlar på kliniken. Om du är osäker på om vi kan hjälpa dig med ditt besvär är du välkommen att kontakta oss för konsultation.

2018-06-06-FotografSusannAlmandin-Eskils
bottom of page