top of page

Remiss diagnostiskt ultraljud

2018-06-06-FotografSusannAlmandin-Eskils
Vårdgivare remiss Diagnostiskt Ultraljud

Skriftligt svar utfärdas till remittent via e-post inom 14 arbetsdagar. Självkostnad för patient - se prislista.

Vårdremissen är nu skickad och skriftligt svar utfärdas till remittent via e-post inom 14 arbetsdagar.

bottom of page