Remiss diagnostiskt ultraljud

Vårdgivare remiss Diagnostiskt Ultraljud

Skriftligt svar utfärdas till remittent via e-post inom 14 arbetsdagar. Självkostnad för patient - se prislista.